fbpx

Konference Kvalita života po popáleninovém traumatu

Jedním z pilířů naší platformy Burn Fighters je pořádání preventivních besed ve školách, sdílení našich zkušeností s popáleninovým úrazem a  povídání o tom, co k takovému životu s jizvami patří.

V únoru letošního roku nás kontaktovala paní PhDr. Jana Uhrová z VOŠZ a SZŽ 5.května v Praze. Oslovila nás, zda bychom mohly přednášet na odborném semináři, který pro své studenty v rámci praktické výuky pořádají. Tématem přednášky pro budoucí zdravotní sestry a jejich učitelky měla být Kvalita života po prožitém popáleninovém traumatu. Odborné semináře má škola garantované Českou asociací sester a jsou určené pro   odborné učitelky a studenty 4. ročníků.

Se Simčou jsme samozřejmě souhlasily a těšily jsme se, že se budeme moct podělit o své zkušenosti a předat je budoucím zdravotním sestrám. Hlavní benefit jsme viděly v tom, že budou mít studenti praktickou zkušenost a možnost získat informace od někoho, kdo si popáleninovým traumatem skutečně prošel.  

S paní Uhrovou jsme se domluvily na termínů konání přednášky a čekaly jsme, jakou formou nám vládní nařízení umožní setkání uspořádat.

Termín konference se několikrát přesunoval, ale nakonec nebylo možné přednášku uskutečnit osobně. Tak jsme alespoň měli možnost si se Simčou vyzkoušet, jaké je to přednášet online. Seminář probíhal na platformě MS Teams přihlášeno bylo přes 80 posluchačů, což nás neskutečně těšilo.

Během 90ti minut jsme poukázaly především na to, jak moc nám zpočátku popáleninový úraz změnil život. Jak moc náročná byla léčba nejen fyzicky ale i psychicky. A to nejen pro nás, ale i pro naše blízké. Zaměřily jsme se také na přístup a komunikaci lékařů a personálu. Nemohly jsme opominout ani významnou roli psychologické pomoci a krátce jsme se zmínily i o panických atakách. Mluvili jsme o náročnosti léčby  a důležitosti správné péče o jizvy. Prostor byl samozřejmě i pro diskuzi a otázky.  Studenty nejvíce zajímaly naše zkušenosti, jak nejlépe a citlivě komunikovat s pacientem po popáleninovém úrazu. Na závěr jsme nemohly vynechat krátký popis činnosti Burn Fighters a toho, jak myšlenka projektu vůbec vznikla.

Ohlasy a reakce studentů  i odborných učitelek na naše povídání byly moc krásné a se Simčou jsme si 1,5 hodiny trvající seminář užily.

Moc děkujeme paní PhDr. Janě Uhrové za možnost účastnit se této konference a už se těšíme, až budeme moct za studenty vyrazit osobně. 

Více informací o tom jak probíhají naše besedy nebo jak nás kontaktovat najdete na odkazu zde. Burn Fighters Osvěta