fbpx

Preventivní přednáška pro příměstský tábor Dolní Slivno

I během prázdnin pokračujeme v naší preventivní činnosti.

Tento týden Kája se Simčou navštívily děti na příměstském táboře v Dolním Slivně. Podělily jsme se s nimi o naše příběhy a představily jsme jim projekt Burn Fighters. Účastníkům příměstského tábora jsme přivezly ukázat různé pomůcky, které se používají v péči o jizvy. Následně jsme se zaměřily na praktickou ukázku první pomoci, která je moc bavila. Nezapomněly jsme ani na různé mechaniky popáleninových úrazů a s tím spojená rizika, se kterými se mohou v běžném životě potkat.

Všichni účastníci naší přednášky moc hezky spolupracovali, děti byli zvědavé a za správné odpovědi dostaly i něco na památku.

Čas s táborníky jsme si moc užily a organizátorům akce děkujeme za možnost přiblížit dětem život s popáleninami. Věříme, že díky našim preventivním besedám se nám bude dařit předcházet vzniku dalších popáleninových úrazů nejen u dětí.

Martina