fbpx

Den zdraví a sociálních služeb s Prahou 8

Na začátku října jsme obdrželi pozvání zúčastnit se další prezentační akce. Tentokrát nás oslovili z městské části Prahy 8. S paní Zuzanou Holíkovou, která akci zastřešovala, spolupracujeme již delší dobu. Zuzka slyšela můj rozhovor o BF na radiožurnálu a naše práce ji velice zaujala. V loňském roce nás oslovila s přáním vytvořit článek do radničních listů o prevenci popáleninových úrazů u dětí. Na tuto spolupráci jsme navázali účastí na letošním Dni zdraví.

Na akci bylo možné navštívit stánky celé řady firem a organizací, především z oblasti sociálních služeb. My jsme zde prezentovali činnost BF. Přivezli jsme náš preventivní stánek s figurínou, která je oblečená do kompresního prádla. Ta návštěvníky vždy zaujme jako první. Dále jsme zde měli přichystané makety předmětů, které nejčastěji způsobují popáleninové úrazy. Nechyběly ani prostředky, které pomáhají při péči o jizvy – krémy, silikonové gely a masážní předměty. Návštěvníkům akce jsme odpovídaly na dotazy, související s naší činností. Informovali jsme je o naší preventivní činnosti, poradenstvím v péči o jizvy a podpoře pro popálené pacienty. Zájemcům jsme nechávali vyplnit náš popáleninový kvíz a většinou jsme je potěšili, pokud měli všechny odpovědi správné.

Součástí akce byl i moderovaný program na pódiu. Moderátorka na začátku popsala smysl celé akce a nastínila předběžný program. Postupně se pak na pódium chodily prezentovat organizace a informovali publikum o své činnosti . V druhé části odpoledne následovaly přednášky na různá témata. My jsme byli zařazení až na závěr akce. Pro tuto příležitost jsem si připravila přednášku na téma Jak předcházet popáleninovým úrazům nejen u dětí. Na začátku mého povídání jsem v krátkosti představila organizaci BF a vysvětlila jsem účastníkům důvody jejího založení. Popsala jsem obsah naši činnosti a zmínila jsem i naše webové stránky a sociální sítě. Během přednášky jsem s posluchači prošla nejčastější příčiny popáleninových úrazů v domácnosti, v kuchyni a koupelně. Představila jsem zde obě kampaně, „70 stupňů“ i „Vagonáře“. Prošli jsme si i první pomoc u tohoto druhu zranění. Na závěr jsem v krátkosti pohovořila o pomůckách v péči o jizvy a vyvrátila jsem některé zastaralé metody a mýty. Na přednášku jsme měli od organizátorů moc hezké reakce.

Celá akce byla profesionálně zorganizovaná. Potěšilo nás i velké množství návštěvníků i jejich zájem o náš stánek.

Moc děkujeme Praze 8 za možnost zapojit se na Dni zdraví a už teď se těšíme na další ročník.

Martina