fbpx
Preventivní přednáška pro pionýrský tábor Nepomuk

Preventivní přednáška pro pionýrský tábor Nepomuk

Preventivní přednáška pro pionýrský tábor Nepomuk

I během prázdnin pokračujeme v naší preventivní činnosti.

Tento týden Kája se Simčou navštívily pionýrský tábor u Nepomuku. S dětmi se podělily o naše příběhy a představily jim projekt Burn Fighters. Účastníkům tábora přivezly ukázat různé pomůcky, které se používají v péči o jizvy. Následně se holky zaměřily na praktickou ukázku první pomoci, která děti moc bavila. Nezapomněly ani na různé mechaniky popáleninových úrazů a s tím spojená rizika, se kterými se mohou v běžném životě potkat.

Na naše povídání jsme od malých pionýrů obdržely i moc hezkou zpětnou vazbu:

„Simča s Kájou byly naprosto skvělé. Dospělé to zasáhlo hodně a děti celé odpoledne chodily a povídaly nebo se ptaly. Takže i pro ně, hlavně pro ty starší, to byl silný zážitek. Už při té přednášce bylo na výrazech poznat, že je téma popálenin zaujalo. Moc děkujeme, že jste si na nás udělaly čas.“

Moc nás těší, že má naše povídání na děti takový dopad a doufáme, že díky sdílení našich příběhů budou na sebe opatrnější.

Martina

 

Preventivní přednáška pro dětský tábor ČČK Nová Ves u Světlé

Preventivní přednáška pro dětský tábor ČČK Nová Ves u Světlé

Preventivní přednáška pro dětský tábor ČČK Nová Ves u Světlé

Ani během léta nezahálíme a přednášíme dětem o rizicích popáleninových úrazů.

Tento týden jsme s naší preventivní besedou zavítaly na dětský tábor organizovaný od Českého červeného kříže. Těšily se na nás dvě skupiny dětí ve věku od 6 do 16 let. Pro mladší děti jsme měly připravenou jemnější verzi naší přednášky. Ty starší už jsme ale nešetřily, a tak si mohly prohlédnout fotky pořízené těsně po popáleninovém úrazu nebo z nemocnice.

Obě skupinky si pak poslechly, jaká je první pomoc v případě tohoto druhu zranění, jak správně popáleniny ošetřit i jaké jsou jejich stupně. Řekly jsme si, jaké jsou nejčastější mechaniky popáleninových úrazů a hlavně, jak se jim vyvarovat. Ukázaly jsme jim pomůcky, které nám pomáhaly v péči o čerstvé jizvy a podělily jsme se s nimi o naše vlastní příběhy a zkušenosti.

Děti byly moc milé a měly i spoustu zvídavých otázek, což nás vždy potěší.

Moc děkujeme organizátorům tábora za pozvání a za možnost přiblížit prevenci a promluvit o rizicích spojených s popáleninovými úrazy.

Martina

Den zdraví se sokolovskou nemocnicí

Den zdraví se sokolovskou nemocnicí

Výukové preventivní video el. oblouk

V Městském domě kultury v Sokolově se v úterý 20. září konal „Den zdraví“.

Nemocnice Sokolov si na tento den připravila zdravotnickou preventivně vzdělávací akci. Hlavním tématem bylo zdraví, prevence a zdravý životní styl.

My jsme měli opět možnost přiblížit prevenci popáleninových úrazů zdejším návštěvníkům. K vidění byly klasicky nejen pomůcky k péči o jizvy, ale především naše preventivní kampaně 70 stupňů a Vagonáři. Účastníci si mohli vyplnit náš popáleninový kvíz a zjistit, kolik toho vědí o první pomoci u tohoto druhu zranění.

Moc děkujeme organizátorům akce za možnost přiblížit sokolovským občanům naši činnost a zvýšit jejich povědomí o popáleninových úrazech.

Výukové preventivní video el. oblouk

Výukové preventivní video el. oblouk

Výukové preventivní video el. oblouk

Simča je ambasadorkou a spoluautorkou projektu, který má informovat a preventivně působit na žáky základních a středních škol o rizicích elektrického oblouku.  

V úterý 27.6. se konala tisková konference k projektu Elektrický oblouk. Jedná se o výukové video do hodin fyziky. Ve videu se můžete setkat s technickou, zdravotnickou i emoční stránkou tohoto jevu. Video má žáky nejen naučit, jak elektrický oblouk funguje, kdy vzniká a jaký je jeho průběh, ale také jaká jsou rizika a dopady, když se z elektřiny stane „zlý pán“.

„Svůj příběh do videa přidala Mgr. Simona Riedlová, která si tímto úrazem prošla. Protože ví, jaké jsou jeho následky z vlastní zkušenosti, přeje si jej šířit mezi mladé lidi, aby nemuseli prožít to co ona. Naši deváťáci a Mgr. Trhlíková se podíleli na úpravě textu a vyplňování dotazníků a tím přispěli k vytvoření tohoto videa. Na konferenci byl přítomen i náš pan ředitel Sokolovské základní školy, kterému děkujeme za podporu.“

Video vzniklo ve spolupráci mnoha odborníků – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, VUT Brno, Správa Železnic a ČD, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a autorem videa je EG.D, a.s. Brzy bude video i s pracovními listy dostupné pro všechny školy. 

Doufáme, že se díky videu takové úrazy už nebudou stávat a žáci i studenti si budou dávat pozor.

Za fotografie děkujeme Jarmile Štukové.

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Moc nás těší dělat nejen osvětu a prevenci ve školách pro děti, ale také přibližovat specifika popáleninových úrazů zdravotním sestřičkám a zdravotnímu personálu.

Tento týden jsme s radostí přijaly pozvání na konferenci do Havlíčkova Brodu, která byla opět zastřešena Českou asociací sester.

Na programu byla samá zajímavá témata a nám bylo ctí, představit zde publiku naši platformu Burn Fighters.

S posluchači jsme se podělily o naše příběhy, zmínily jsme mnoho úskalí, která se s popáleninovým zraněním pojí a která by mohla být zdravotnímu personálu užitečná. Podělily jsme se s nimi i o řadu tipů a doporučení, která nám samotným v nemocnici pomáhala. Také jsme neopomněly zmínit i různé situace, chování nebo věty, které nám při pobytu v nemocnici naopak na náladě zrovna nepřidaly.

Moc rády jsme si poslechly i ostatní přednášející a ještě jednou děkujeme organizátorkám za pozvání a péči, kterou nám po celou dobu konference věnovaly.

Martina

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

V průběhu března a dubna jsme měly naplánované tři preventivní přednášky pro studenty gymnázií v Praze.

Jako první jsme navštívily žáky druhého a třetího ročníku Gymnázia PORG. Na programu byla naše preventivní popáleninová beseda a seznámení dětí s tímto druhem zranění.

Po krátkém představení činnosti Burn Fighters jsem studentům vylíčila moji zkušenost s popáleninami. Vždy se snažíme citlivě dětem přiblížit, jak moc jsou tyto úrazy bolestivé, traumatizující nejen pro nás, ale i naše blízké a že jizvy nám zůstanou na celý život.

Žákům jsme vysvětlily, jak od sebe rozeznat různé stupně popálenin, jak je správně ošetřit a kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Nechaly jsme studenty, ať sami vymyslí, jaké máme mechaniky popáleninových úrazů. Následně jsme s nimi probraly, jak jim nejlépe předcházet.

Společně jsme si prošly první pomoc a nezapomněly jsme zmínit i velice užitečnou aplikaci záchranka.

Nemohl chybět ani Simči příběh se zásahem elektrického proudu a její první chvíle po úrazu.

Pustili jsme jim také video z kampaně „Vagonáři“ a pohovořily jsme o kampani „70 stupňů“, která zahrnuje nejčastější rizika popáleninových úrazů v domácnosti. Také jsme žákům ukázaly pomůcky, které nám pomáhaly při péči o čerstvé jizvy. Nejvíce je asi zaujala speciální plastová maska na obličej a kompresní návleky na tělo.

Na závěr vždy necháváme prostor pro diskuzi a případné dotazy. Potěší nás, když děti projeví zájem a mají doplňující otázky k naší besedě.

Moc děkujeme studentce Nicol Arenbergerové za zorganizování besedy.

Věříme, že naše povídání bylo pro studenty přínosné a budou na sebe dávat pozor nejen doma, ale i při venkovních aktivitách.