fbpx
Den zdraví se sokolovskou nemocnicí

Den zdraví se sokolovskou nemocnicí

Výukové preventivní video el. oblouk

V Městském domě kultury v Sokolově se v úterý 20. září konal „Den zdraví“.

Nemocnice Sokolov si na tento den připravila zdravotnickou preventivně vzdělávací akci. Hlavním tématem bylo zdraví, prevence a zdravý životní styl.

My jsme měli opět možnost přiblížit prevenci popáleninových úrazů zdejším návštěvníkům. K vidění byly klasicky nejen pomůcky k péči o jizvy, ale především naše preventivní kampaně 70 stupňů a Vagonáři. Účastníci si mohli vyplnit náš popáleninový kvíz a zjistit, kolik toho vědí o první pomoci u tohoto druhu zranění.

Moc děkujeme organizátorům akce za možnost přiblížit sokolovským občanům naši činnost a zvýšit jejich povědomí o popáleninových úrazech.

Výukové preventivní video el. oblouk

Výukové preventivní video el. oblouk

Výukové preventivní video el. oblouk

Simča je ambasadorkou a spoluautorkou projektu, který má informovat a preventivně působit na žáky základních a středních škol o rizicích elektrického oblouku.  

V úterý 27.6. se konala tisková konference k projektu Elektrický oblouk. Jedná se o výukové video do hodin fyziky. Ve videu se můžete setkat s technickou, zdravotnickou i emoční stránkou tohoto jevu. Video má žáky nejen naučit, jak elektrický oblouk funguje, kdy vzniká a jaký je jeho průběh, ale také jaká jsou rizika a dopady, když se z elektřiny stane „zlý pán“.

„Svůj příběh do videa přidala Mgr. Simona Riedlová, která si tímto úrazem prošla. Protože ví, jaké jsou jeho následky z vlastní zkušenosti, přeje si jej šířit mezi mladé lidi, aby nemuseli prožít to co ona. Naši deváťáci a Mgr. Trhlíková se podíleli na úpravě textu a vyplňování dotazníků a tím přispěli k vytvoření tohoto videa. Na konferenci byl přítomen i náš pan ředitel Sokolovské základní školy, kterému děkujeme za podporu.“

Video vzniklo ve spolupráci mnoha odborníků – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, VUT Brno, Správa Železnic a ČD, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a autorem videa je EG.D, a.s. Brzy bude video i s pracovními listy dostupné pro všechny školy. 

Doufáme, že se díky videu takové úrazy už nebudou stávat a žáci i studenti si budou dávat pozor.

Za fotografie děkujeme Jarmile Štukové.

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Ocenění Křesadlo v Karlovarském kraji pro Simču

Moc nás těší dělat nejen osvětu a prevenci ve školách pro děti, ale také přibližovat specifika popáleninových úrazů zdravotním sestřičkám a zdravotnímu personálu.

Tento týden jsme s radostí přijaly pozvání na konferenci do Havlíčkova Brodu, která byla opět zastřešena Českou asociací sester.

Na programu byla samá zajímavá témata a nám bylo ctí, představit zde publiku naši platformu Burn Fighters.

S posluchači jsme se podělily o naše příběhy, zmínily jsme mnoho úskalí, která se s popáleninovým zraněním pojí a která by mohla být zdravotnímu personálu užitečná. Podělily jsme se s nimi i o řadu tipů a doporučení, která nám samotným v nemocnici pomáhala. Také jsme neopomněly zmínit i různé situace, chování nebo věty, které nám při pobytu v nemocnici naopak na náladě zrovna nepřidaly.

Moc rády jsme si poslechly i ostatní přednášející a ještě jednou děkujeme organizátorkám za pozvání a péči, kterou nám po celou dobu konference věnovaly.

Martina

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

V průběhu března a dubna jsme měly naplánované tři preventivní přednášky pro studenty gymnázií v Praze.

Jako první jsme navštívily žáky druhého a třetího ročníku Gymnázia PORG. Na programu byla naše preventivní popáleninová beseda a seznámení dětí s tímto druhem zranění.

Po krátkém představení činnosti Burn Fighters jsem studentům vylíčila moji zkušenost s popáleninami. Vždy se snažíme citlivě dětem přiblížit, jak moc jsou tyto úrazy bolestivé, traumatizující nejen pro nás, ale i naše blízké a že jizvy nám zůstanou na celý život.

Žákům jsme vysvětlily, jak od sebe rozeznat různé stupně popálenin, jak je správně ošetřit a kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Nechaly jsme studenty, ať sami vymyslí, jaké máme mechaniky popáleninových úrazů. Následně jsme s nimi probraly, jak jim nejlépe předcházet.

Společně jsme si prošly první pomoc a nezapomněly jsme zmínit i velice užitečnou aplikaci záchranka.

Nemohl chybět ani Simči příběh se zásahem elektrického proudu a její první chvíle po úrazu.

Pustili jsme jim také video z kampaně „Vagonáři“ a pohovořily jsme o kampani „70 stupňů“, která zahrnuje nejčastější rizika popáleninových úrazů v domácnosti. Také jsme žákům ukázaly pomůcky, které nám pomáhaly při péči o čerstvé jizvy. Nejvíce je asi zaujala speciální plastová maska na obličej a kompresní návleky na tělo.

Na závěr vždy necháváme prostor pro diskuzi a případné dotazy. Potěší nás, když děti projeví zájem a mají doplňující otázky k naší besedě.

Moc děkujeme studentce Nicol Arenbergerové za zorganizování besedy.

Věříme, že naše povídání bylo pro studenty přínosné a budou na sebe dávat pozor nejen doma, ale i při venkovních aktivitách.

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Naše osvětová a přednášková činnost se neustále rozvíjí. O rizicích popáleninových úrazů se snažíme informovat veřejnost na různých akcích. Ve školách besedujeme s dětmi i studenty. Na zdravotních školách informujeme o specifikách popáleninových úrazů budoucí zdravotní sestřičky.

Minulý týden jsme naše přednášky rozšířily i pro fyzioterapeuty. Rehabilitačním pracovníkům v Mulačově nemocnici v Plzni jsem byla povídat o pomůckách a metodách, které pacientům pomáhají při léčbě jizev a následcích popáleninových úrazů. Během mého povídání si mohly prohlédnout speciální termo plastové masky, elastické kompresní prádlo a také silikonové gely a krémy. Popsala jsem jim i průběh a specifika léčby tohoto typu zranění. Diskutovali jsme i o důležitosti tlakových masáží a na závěr jsem fyzioterapeutům vysvětlila rozdíl v péči o čerstvé a vyzrálé jizvy.

Od vedoucí fyzioterapeutického týmů jsem pak obdržela tuto písemnou zpětnou vazbu:

„Ještě jednou děkujeme za příjemnou besedu. Přestože v pátek odpoledne již všichni bývají hodně unavení, čas s vámi utekl jako nic. Odezva od posluchačů byla: Velmi silný zážitek. Děkujeme za sdílnost a otevřenost, která nám všem napomohla k pochopení hlubších souvislostí v problematice osobního prožívání těžkých úrazů. Děláte velmi záslužnou práci. Jsme rádi, když vidíme, že i velmi těžké zdravotní stavy s psychicko-společenskými následky lze překonat. Přejeme hodně štěstí do další práce a Burn Fighters budeme rádi doporučovat.“

 Jsem moc ráda, že byla moje přednáška pro zúčastněné dámy přínosná a těším se na další školení zdravotních pracovníků.

 Martina

Cena profesorky Königové pro BF

Cena profesorky Königové pro BF

Cena profesorky Königové pro BF

Včerejšek byl pro nás, holky z Burn Fighters, naprosto výjimečný a nezapomenutelný. Na klinice popáleninové medicíny jsme od popáleninové společnosti převzaly cenu profesorky Königové.

Od lékařů ze všech tří klinik v ČR jsme převzaly ocenění a vyslechly si neuvěřitelná slova chvály za naši činnost, podporu pacientů a šíření prevence.

„V úterý 17. ledna proběhl na klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK slavnostní seminář spojený s udělením prestižní ceny prof. Radany Königové pro spolek Burn Fighters. BF Založily pacientky kliniky, které přežily těžké trauma a rozhodly se dobrovolně a nezištně pomáhat dalším popáleným pacientům. Tímto svým přístupem naplňují plně humanitní odkaz paní profesorky a jsou inspirací dalším dobrovolníkům.‘“

V rámci slavnostního předávání jsme si pro přítomné lékaře, sestřičky a ostatní zájemce připravily prezentaci naší činnosti. Představily jsme jim hlavní pilíře naší práce, zmínily jsme v krátkosti naše příběhy a s tím spojenou i motivaci vytvořit projekt BF pro ostatní pacienty. Shrnuly jsme i naše preventivní aktivity za uplynulý rok a společně jsme vymýšleli možnosti další spolupráce s klinikami.

Ještě teď v nás doznívají neuvěřitelně krásné pocity z celého slavnostního odpoledne. Je to pro nás veliká čest a pocta, obdržet tuto cenu přímo od největších odborníků. Avšak nejvíc nás bezesporu těší obdivná slova chvály lékařů, kteří vyzdvihli naši důležitou roli pomoci pacientům po propuštění do domácího ošetření zpět do běžného života.

Moc děkujeme všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají a toto ocenění je pro nás obrovskou motivací v naší práci pokračovat s ještě větším nasazením než doposud.

Martina