fbpx
Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

Preventivní přednáška pro Gymnázium PORG

V průběhu března a dubna jsme měly naplánované tři preventivní přednášky pro studenty gymnázií v Praze.

Jako první jsme navštívily žáky druhého a třetího ročníku Gymnázia PORG. Na programu byla naše preventivní popáleninová beseda a seznámení dětí s tímto druhem zranění.

Po krátkém představení činnosti Burn Fighters jsem studentům vylíčila moji zkušenost s popáleninami. Vždy se snažíme citlivě dětem přiblížit, jak moc jsou tyto úrazy bolestivé, traumatizující nejen pro nás, ale i naše blízké a že jizvy nám zůstanou na celý život.

Žákům jsme vysvětlily, jak od sebe rozeznat různé stupně popálenin, jak je správně ošetřit a kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Nechaly jsme studenty, ať sami vymyslí, jaké máme mechaniky popáleninových úrazů. Následně jsme s nimi probraly, jak jim nejlépe předcházet.

Společně jsme si prošly první pomoc a nezapomněly jsme zmínit i velice užitečnou aplikaci záchranka.

Nemohl chybět ani Simči příběh se zásahem elektrického proudu a její první chvíle po úrazu.

Pustili jsme jim také video z kampaně „Vagonáři“ a pohovořily jsme o kampani „70 stupňů“, která zahrnuje nejčastější rizika popáleninových úrazů v domácnosti. Také jsme žákům ukázaly pomůcky, které nám pomáhaly při péči o čerstvé jizvy. Nejvíce je asi zaujala speciální plastová maska na obličej a kompresní návleky na tělo.

Na závěr vždy necháváme prostor pro diskuzi a případné dotazy. Potěší nás, když děti projeví zájem a mají doplňující otázky k naší besedě.

Moc děkujeme studentce Nicol Arenbergerové za zorganizování besedy.

Věříme, že naše povídání bylo pro studenty přínosné a budou na sebe dávat pozor nejen doma, ale i při venkovních aktivitách.

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Přednáška pro fyzioterapeuty v Mulačově nemocnici v Plzni

Naše osvětová a přednášková činnost se neustále rozvíjí. O rizicích popáleninových úrazů se snažíme informovat veřejnost na různých akcích. Ve školách besedujeme s dětmi i studenty. Na zdravotních školách informujeme o specifikách popáleninových úrazů budoucí zdravotní sestřičky.

Minulý týden jsme naše přednášky rozšířily i pro fyzioterapeuty. Rehabilitačním pracovníkům v Mulačově nemocnici v Plzni jsem byla povídat o pomůckách a metodách, které pacientům pomáhají při léčbě jizev a následcích popáleninových úrazů. Během mého povídání si mohly prohlédnout speciální termo plastové masky, elastické kompresní prádlo a také silikonové gely a krémy. Popsala jsem jim i průběh a specifika léčby tohoto typu zranění. Diskutovali jsme i o důležitosti tlakových masáží a na závěr jsem fyzioterapeutům vysvětlila rozdíl v péči o čerstvé a vyzrálé jizvy.

Od vedoucí fyzioterapeutického týmů jsem pak obdržela tuto písemnou zpětnou vazbu:

„Ještě jednou děkujeme za příjemnou besedu. Přestože v pátek odpoledne již všichni bývají hodně unavení, čas s vámi utekl jako nic. Odezva od posluchačů byla: Velmi silný zážitek. Děkujeme za sdílnost a otevřenost, která nám všem napomohla k pochopení hlubších souvislostí v problematice osobního prožívání těžkých úrazů. Děláte velmi záslužnou práci. Jsme rádi, když vidíme, že i velmi těžké zdravotní stavy s psychicko-společenskými následky lze překonat. Přejeme hodně štěstí do další práce a Burn Fighters budeme rádi doporučovat.“

 Jsem moc ráda, že byla moje přednáška pro zúčastněné dámy přínosná a těším se na další školení zdravotních pracovníků.

 Martina

Cena profesorky Königové pro BF

Cena profesorky Königové pro BF

Cena profesorky Königové pro BF

Včerejšek byl pro nás, holky z Burn Fighters, naprosto výjimečný a nezapomenutelný. Na klinice popáleninové medicíny jsme od popáleninové společnosti převzaly cenu profesorky Königové.

Od lékařů ze všech tří klinik v ČR jsme převzaly ocenění a vyslechly si neuvěřitelná slova chvály za naši činnost, podporu pacientů a šíření prevence.

„V úterý 17. ledna proběhl na klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK slavnostní seminář spojený s udělením prestižní ceny prof. Radany Königové pro spolek Burn Fighters. BF Založily pacientky kliniky, které přežily těžké trauma a rozhodly se dobrovolně a nezištně pomáhat dalším popáleným pacientům. Tímto svým přístupem naplňují plně humanitní odkaz paní profesorky a jsou inspirací dalším dobrovolníkům.‘“

V rámci slavnostního předávání jsme si pro přítomné lékaře, sestřičky a ostatní zájemce připravily prezentaci naší činnosti. Představily jsme jim hlavní pilíře naší práce, zmínily jsme v krátkosti naše příběhy a s tím spojenou i motivaci vytvořit projekt BF pro ostatní pacienty. Shrnuly jsme i naše preventivní aktivity za uplynulý rok a společně jsme vymýšleli možnosti další spolupráce s klinikami.

Ještě teď v nás doznívají neuvěřitelně krásné pocity z celého slavnostního odpoledne. Je to pro nás veliká čest a pocta, obdržet tuto cenu přímo od největších odborníků. Avšak nejvíc nás bezesporu těší obdivná slova chvály lékařů, kteří vyzdvihli naši důležitou roli pomoci pacientům po propuštění do domácího ošetření zpět do běžného života.

Moc děkujeme všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají a toto ocenění je pro nás obrovskou motivací v naší práci pokračovat s ještě větším nasazením než doposud.

Martina

Konference pro zdravotní sestry Havlíčkův Brod

Konference pro zdravotní sestry Havlíčkův Brod

Konference pro zdravotní sestry Havlíčkův Brod

Moc nás těší dělat nejen osvětu a prevenci ve školách pro děti, ale také přibližovat specifika popáleninových úrazů zdravotním sestřičkám a zdravotnímu personálu.

Tento týden jsme s radostí přijaly pozvání na konferenci do Havlíčkova Brodu, která byla opět zastřešena Českou asociací sester.

Na programu byla samá zajímavá témata a nám bylo ctí, představit zde publiku naši platformu Burn Fighters.

S posluchači jsme se podělily o naše příběhy, zmínily jsme mnoho úskalí, která se s popáleninovým zraněním pojí a která by mohla být zdravotnímu personálu užitečná. Podělily jsme se s nimi i o řadu tipů a doporučení, která nám samotným v nemocnici pomáhala. Také jsme neopomněly zmínit i různé situace, chování nebo věty, které nám při pobytu v nemocnici naopak na náladě zrovna nepřidaly.

Moc rády jsme si poslechly i ostatní přednášející a ještě jednou děkujeme organizátorkám za pozvání a péči, kterou nám po celou dobu konference věnovaly.

Martina

Dobrovolnická cena Křesadlo pro Martinu

Dobrovolnická cena Křesadlo pro Martinu

Dobrovolnická cena Křesadlo pro Martinu

Tímto článkem bych chtěla z celého srdce poděkovat všem mým kolegům z organizace SPOLU S VÁMI.

Aniž bych cokoliv tušila, nominovali mě na dobrovolnickou cenu Křesadlo za moji činnost v oblasti popálenin.

Cenu Křesadlo v plzeňském kraji každoročně uděluje Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Včera večer byl v plzeňském DEPO2015 vyhlášen již XVII. ročník. Cílem udělování je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnické konání a respekt k těm, kteří ho vykonávají.

Moji milí kolegové mě nominovali za spoluzaložení platformy BF, za pomoc popáleným lidem a za šíření prevence v oblasti popálenin.

Ze získání tohoto ocenění mám velikou radost, ale především jsem vděčná, že mám tak prima kolegy a mohu být součástí organizace, která pomáhá seniorům a šíří osvětu o zrakovém postižení. Moc děkuji všem z návštěv a také holkám z BF, bez kterých by naše platforma nevznikla.

A nesmím zapomenout i na mého skvělého manžela a rodinu, kteří mě podporují ve všem, co si vymyslím.

Moc děkuji a jsem vděčná, že mám kolem sebe tak milé lidi.

Martina

Den zdraví a sociálních služeb s Prahou 8

Den zdraví a sociálních služeb s Prahou 8

Den zdraví a sociálních služeb s Prahou 8

Na začátku října jsme obdrželi pozvání zúčastnit se další prezentační akce. Tentokrát nás oslovili z městské části Prahy 8. S paní Zuzanou Holíkovou, která akci zastřešovala, spolupracujeme již delší dobu. Zuzka slyšela můj rozhovor o BF na radiožurnálu a naše práce ji velice zaujala. V loňském roce nás oslovila s přáním vytvořit článek do radničních listů o prevenci popáleninových úrazů u dětí. Na tuto spolupráci jsme navázali účastí na letošním Dni zdraví.

Na akci bylo možné navštívit stánky celé řady firem a organizací, především z oblasti sociálních služeb. My jsme zde prezentovali činnost BF. Přivezli jsme náš preventivní stánek s figurínou, která je oblečená do kompresního prádla. Ta návštěvníky vždy zaujme jako první. Dále jsme zde měli přichystané makety předmětů, které nejčastěji způsobují popáleninové úrazy. Nechyběly ani prostředky, které pomáhají při péči o jizvy – krémy, silikonové gely a masážní předměty. Návštěvníkům akce jsme odpovídaly na dotazy, související s naší činností. Informovali jsme je o naší preventivní činnosti, poradenstvím v péči o jizvy a podpoře pro popálené pacienty. Zájemcům jsme nechávali vyplnit náš popáleninový kvíz a většinou jsme je potěšili, pokud měli všechny odpovědi správné.

Součástí akce byl i moderovaný program na pódiu. Moderátorka na začátku popsala smysl celé akce a nastínila předběžný program. Postupně se pak na pódium chodily prezentovat organizace a informovali publikum o své činnosti . V druhé části odpoledne následovaly přednášky na různá témata. My jsme byli zařazení až na závěr akce. Pro tuto příležitost jsem si připravila přednášku na téma Jak předcházet popáleninovým úrazům nejen u dětí. Na začátku mého povídání jsem v krátkosti představila organizaci BF a vysvětlila jsem účastníkům důvody jejího založení. Popsala jsem obsah naši činnosti a zmínila jsem i naše webové stránky a sociální sítě. Během přednášky jsem s posluchači prošla nejčastější příčiny popáleninových úrazů v domácnosti, v kuchyni a koupelně. Představila jsem zde obě kampaně, „70 stupňů“ i „Vagonáře“. Prošli jsme si i první pomoc u tohoto druhu zranění. Na závěr jsem v krátkosti pohovořila o pomůckách v péči o jizvy a vyvrátila jsem některé zastaralé metody a mýty. Na přednášku jsme měli od organizátorů moc hezké reakce.

Celá akce byla profesionálně zorganizovaná. Potěšilo nás i velké množství návštěvníků i jejich zájem o náš stánek.

Moc děkujeme Praze 8 za možnost zapojit se na Dni zdraví a už teď se těšíme na další ročník.

Martina